Bạn đang xem tin:

Tìm kiếm
đăng tin vip miễn phi

điều khoản thỏa thuận

1. Cổng thông tin Bất Động Sản website www.nhaban24h.vn (sau đây gọi là “Cổng thông tin BĐS www.nhaban24h.vn”) là một sản phẩm của Công Ty Quảng Cáo Địa Ốc MediaLand, và do Công Ty MediaLand làm chủ sở hữu. Đây là một môi trường tạo điều kiện thuận lợi và cho phép các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được trao đổi thông tin, đăng tin, chào bán, chào mua bất động sản được giao dịch hợp pháp, và theo đó người bán, người mua, người thuê và người cho thuê  có thể thực hiện được một phần trong qui trình giao dịch Bất Động Sản.

2. Khách hàng khi muốn tra cứu thông tin, hoặc tham gia đăng tin trên Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn, chỉ cần thao tác truy cập vào website www.nhaban24h.vn, trong đó sẽ có đầy đủ các thông tin và đường dẫn cần thiết để người dùng tiếp tục truy cập và tìm được các thông tin phù hợp đối với sản phẩm cần mua, bán, thuê, cho thuê hoặc vị trí phù hợp để thực hiện đăng tin.

3. Trước khi sử dụng Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn, bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng các dịch vụ hay công cụ trên website, người dùng và khách hàng phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện cụ thể được qui định tại trang web. Trong trường hợp người dùng có bất kỳ thắc mắc nào về những điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ trực tiếp với đôi ngũ dịch vụ và chăm sóc khách hàng của Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn. Mục tiêu của bản Quy chế hoạt động này (sau đây gọi tắt là “Quy Chế”) là để tạo ra một hành lang chung, và đề ra sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện giữa Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn và khách hàng.

4. Cá nhân tham gia giao dịch trên Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn phải đăng ký thành viên hoặc kê khai các thông tin cá nhân ban đầu được Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ trên Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn

5. Hoạt động mua bán BĐS trên Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn phải công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi giữa các bên.

6.  Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong những Điều khoản và Điều kiện này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

7. Khi vào web của Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong điều kiện và điều khoản nêu tại Quy Chế này, Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn hủy tư cách thành viên trên sàn mà không cần báo trước. Những thông tin BĐS trên Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn là thông tin từ người dùng dịch vụ trên Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn cung cấp và tương tác lẫn nhau, mà không phải do Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn soạn thảo. Một số dịch vụ và tính năng liên quan có thể chỉ hiển thị khi đã đăng kí.

8. Khi Thành viên đồng ý đăng kí các dịch vụ hoặc tính năng liên quan, Thành viên phải cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người sử dụng Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn phải có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu và các thông tin định danh tài khoản. Chủ tài khoản phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng kí.

9. Thành viên phải thông báo cho Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép. Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Thành viên không tuân thủ các quy định tại Quy Chế. Trong suốt quá trình đăng ký, Thành viên đồng ý nhận email quảng cáo từ Cổng Thông Tin BĐS www.nhaban24h.vn. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, Thành viên có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong các email quảng cáo.