Bạn đang xem tin:

Tìm kiếm
đăng tin vip miễn phi

quy định đăng tin

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản chung

Nhaban24h.vn có toàn quyền quyết định đăng, hoặc không đăng; lưu giữ hoặc không lưu giữ thông tin của khách hàng đăng trên trang web này mà không cần phải báo trước cho khách hàng. 

* Nhaban24h.vn không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của thông tin được đăng. Đồng thời, không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với những hàng hóa được đề cập đến trong tất cả các giao dịch trên Nhaban24h.vn

* Mọi thành viên, khách hàng, đối tác của Nhaban24h.vn có trách nhiệm thường xuyên truy cập trang "Điều khoản sử dụng" này, xem mọi sự thay đổi, bổ sung (nếu có), để xác nhận, và đồng ý với tất cả các phần sửa đổi, bổ sung.

 Điều khoản riêng về nội dung

* Nhaban24h.vn có các quyền như sau về nội dung tin đăng:

+ Từ chối nhận đăng các thông tin không liên quan đến Bất Động Sản 

+ Với tin đăng có website hoặc đường link có nội dung xấu, Nhaban24h.vn sẽ từ chối đăng và xóa website hoặc link này mà không cần phải báo trước

+ Các thông tin đăng trên website Nhaban24h.vn không được niêm yết giá bằng vàng, ngoại tệ, chỉ được niêm yết giá tiền đồng Việt Nam. Các thông tin vi phạm quy định này, Ban biên tập sẽ xóa giá mà không cần thông báo trước. Với một số thông tin của khách hàng có ghi giá của sản phẩm, nếu Ban biên tập nhận thấy mức giá này không phù hợp với mức giá chung trên thị trường, chúng tôi sẽ bỏ giá, mà không cần thông báo trước.

+ Với tiêu đề và mô tả của tin đăng: nhập Tiếng Việt chữ thường, có dấu, viết hoa đầu dòng, không viết tắt và dùng những ký tự đặc biệt. Trong tiêu đề không được nhập số điện thoại, tên website.

+ Với Hình ảnh của tin đăng: phải là hình ảnh có liên quan đến nội dung tin. Trên hình ảnh không được để hình chìm (watermark) của web hoặc báo khác.

+ Với Video: Chỉ tải lên các video do bạn tạo hoặc bạn được quyền sử dụng, Video không  được chèn Logo của web hoặc kênh khác và gửi về cho Ban Quản Trị đăng lên website.

 Điều khoản riêng về quy tắc đăng tin

+ Các thành viên xác thực tài khoản được đăng tin Vip miễn phí trong giới hạn tiền thưởng hoàn toàn miễn phí.

+ Với mỗi tin miễn phí, khách hàng được quyền gia hạn cho tin đăng hoàn toàn miễn phí.

 Điều khoản riêng về bản quyền thương hiệu

 Để tránh cạnh tranh không lành mạnh và gây nhầm lẫn cho khách hàng, Nhaban24h.vn giữ toàn quyền không đăng bài quảng cáo cho những công ty và trang web có tính chất sau:

+ Có tính chất giả tạo Nhaban24h.vn để cung cấp dịch vụ 

+ Sao chép giao diện của Nhaban24h.vn

+ Sao chép slogan, logo hoặc tên miền của Nhaban24h.vn