Đăng Khôi

Sinh năm 1988

Quê quán: Trà Vinh

Đạt thành tích 3 tháng liên tiếp vượt chỉ tiêu

Vào công ty được 6 tháng, sau nhiều nỗ lực ham học hỏi, chịu khó, tính cách hòa đồng, trung thực, Linh được đồng nghiệp yêu thương và quý mến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *