Nguyễn Thùy Linh

Sinh năm: 1992

Tel: 0938595959

Đã đạt thành tích bán 12 sản phẩm trong 1 tháng

Vào công ty được 3 tháng, sau nhiều nỗ lực ham học hỏi, chịu khó, tính cách hòa đồng, trung thực, Linh được đồng nghiệp yêu thương và quý mến. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *